DANE FIRMY:

Biała lista VAT - integracja

Przejdź do strony: nip.waw.pl

Witryna opisuje aspekty prawne i techniczne wykazu podatników VAT (zwanego rejestrem VAT lub białą listą podatników) oraz prezentuje narzędzie - program do obsługi białej listy podatników VAT (tzw. Biała Księga Podatników). Dzięki usłudze on-line dostępnej przez stronę WWW możliwe jest dokonywanie masowej i automatycznej weryfikacji podatników VAT w wykazie udostępnionym przez KAS bez limitów dziennych. Nasza aplikacja pozwala na bezproblemową i szybką integrację z białą listą VAT za pomocą API lub plików. Dowiedz się jak efektywnie korzystać z wykazu podatników VAT, sprawdzać status kontrahenta w bazie VAT i numery rachunków bankowych - NRB w sposób zautomatyzowany przy użyciu API oraz pliku płaskiego. Witryna porusza również kwestie prawne i organizacyjne związane z nowymi obowiązkami przedsiębiorców, które weszły w życie 1 stycznia 2020 roku. Moduł NIP Skaner - Biała Lista VAT to:- Narzędzie do hurtowej weryfikacji kont bankowych przedsiębiorców w wykazie podatników VAT- Integrator do białej listy- Narzędzie do weryfikacji poprawności numeru NIP- Narzędzie do sprawdzenia poprawności NIP unijny - VIES system- Moduł sprawdzający czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT- Mechanizm do pozyskania numerów rachunków bankowych kontrahentów do rozliczeń VAT w Białej Liście VAT- Narzędzie do weryfikacji numeru rachunku bankowego w rejestrze VAT lub pliku płaskim - białej księgi VAT- Odpowiedź czy kontrahent posługuje się NIP Unijnym - kontrola w rejestrze VIES- Oprogramowanie umożliwiające kontrolę dostawców, ich statusu działalności- Odpowiedź czy firma o podanym NIP nie zawiesiła lub nie zamknęła działalności- Narzędzie do sprawdzenia czy firma istnieje i prowadzi aktywną działalność- Poprawność danych kontrahenta w rejestrach firmy- Integrator GUS i Wykazu podatników VAT z innymi systemami IT- Wyszukiwarka numeru REGON kontrahenta- Narzędzie do weryfikacji masowej firm na podstawie numeru NIP- Oprogramowanie do importu danych adresowych firmy z rejestrów publicznych- Konwerter danych adresowych firmy do formatu maszynowego arkusza - CSV, Excel
2017 © linkuj.pl - katalog stron