Diagnoza potrzeb rozwojowych - diagnozyfirm.pl

Przejdź do strony: diagnozyfirm.pl

Jeżeli chcesz sprawdzić, jak funkcjonuje twoja firma, to zgłoś się do Patryka Piłata. Specjalizuje się w wykonywaniu diagnoz firm. Profesjonalista przeprowadza m.in wywiady z pracownikami, badania ankietowe, konsultacje, analizy dokumentów i social media. Po zakończeniu działań otrzymasz raport diagnostyczno-doradczy. Będą w nim np. sugestie zmian w zakresie organizacyjnym.

Kategorie: EKONOMIA,

2017 © linkuj.pl - katalog stron