DANE FIRMY:

Dobry Psycholog Gorzów

Przejdź do strony: dialog-gorzow.pl/

CO OFERUJEMY?W ramach pomocy psychologicznej oferujemy szeroki zakres działań, które dzielą się na dwa obszary – diagnozy psychologicznej i wsparcia psychologicznego.DIAGNOZADiagnoza obejmuje analizę przyczyn trudności pacjenta oraz potencjału, który będzie pomocny w ich przezwyciężeniu. Konsultacje diagnostyczne kierowane są do osób przeżywających różnego rodzaju kryzysy (związane z nagłymi wydarzeniami losowymi, z codziennymi trudnościami, chorobami, uzależnieniami, czy obniżonym nastrojem). Badanie psychologiczne może obejmować diagnozę potencjału intelektualnego, procesów poznawczych, analizę osobowości, temperamentu, czy strategii zaradczych.Ponadto, oferujemy państwu diagnozę psychologiczną rodzin. Pozwala ona opisać stosowane oddziaływania wychowawcze, postawy rodzicielskie, czy system funkcjonowania rodziny. Opis mechanizmów, które rządzą w rodzinie pozwala na precyzyjne określenie przyczyn trudności i indywidualnego dobrania odpowiednich form pomocy.W naszej ofercie znajdują się również działania diagnostyczne ukierunkowane na trudności dziecka. Obejmują one określenie trudności rozwojowych, mocnych stron dziecka oraz ewentualnych deficytów. Prowadzimy diagnozę potencjału intelektualnego, zaburzeń rozwojowych, czy przyczyn trudności szkolnych. Umożliwia to opisanie sposobu funkcjonowania zarówno zdrowych, prawidłowo rozwijających się dzieci, jak i osób z zespołem Aspergera, Autyzmem, zaburzeniami mowy, czy niepełnosprawnością ruchową. Ponadto, diagnoza może obejmować określanie wybitnych zdolności, predyspozycji, drogi dalszego rozwoju.W naszej ofercie proponujemy również badania osobowości, temperamentu, czy funkcjonowania poznawczego i emocjonalnego zalecane przez lekarzy psychiatrów i neurologów. Testy stosowane w praktyce klinicznej pozwalają określić przyczyny pojawiających się objawów, zarówno u osób dorosłych, jak i u dzieci. Diagnoza psychologiczna umożliwia rozpoznanie powodów trudności w codziennym funkcjonowaniu, rozróżnienie przyczyn chorobowych, osobowościowych, emocjonalnych i rozwojowych, a także szacowanie zmian wynikających z wieku i chorób neurodegeneracyjnych (np. choroba Alzheimera).WSPARCIEWsparcie psychologiczne bazuje na formach pomocy psychologicznej, które dobierane są indywidualnie do potrzeb pacjenta:psychoedukacja – służy szerzeniu wiedzy psychologicznej w celu lepszego zrozumienia przez pacjenta własnych trudności, problemów dziecka, zaburzonego funkcjonowania relacji rodzinnych i partnerskich, np. w przypadku zdiagnozowania choroby, czy uzależnienia w rodzinieporadnictwo psychologiczne – kierowane przede wszystkim do osób przeżywających kryzysy rozwojowe lub trudności przystosowawcze, np. problemy emocjonalne wynikające ze zmian w rodzinie, zmian zawodowych, trudności wychowawczychinterwencja kryzysowa – działanie zmierzające do odzyskania przez osobę dotkniętą kryzysem zdolności jego samodzielnego rozwiązania, np. w sytuacjach nagłych (wypadek, przemoc), które wymagają natychmiastowej pomocypromocja zdrowia – nastawiona na rozwój cech i właściwości klienta, które pomogą mu utrzymać zdrowie fizyczne i psychiczne, lub pomogą w jego odzyskaniuprofilaktyka psychologiczna – ukierunkowana na zapobieganie różnym formom patologii oraz zmniejszanie ryzyka wystąpienia zaburzeń funkcjonowania psychicznego, somatycznego czy społecznegoProces psychoterapeutyczny jest rozmową człowieka z terapeutą, w której może on wyrazić co czuje, myśli i przeżywa. Mądra i bezpieczna psychoterapia opiera się na słuchaniu, zrozumieniu i daniu nadziei, odkryciu potencjału i zasobów człowieka, oraz jego własnej skuteczności. Terapeuta widzi w pacjencie, kliencie człowieka z wielkimi możliwościami.Wydaje się, że mało kto we współczesnym świecie nie uznaje swojego zdrowia za istotne. Często jednak styl funkcjonowania współczesnego człowieka sprawia, że to zdrowie jest zaniedbywane. Zdrowie psychiczne można dzisiaj zdefiniować jako stan równowagi we współczesnym, stawiającym wiele wyzwań świecie, jako dobre funkcjonowanie w życiu codziennym, zdolność do radzenia sobie ze stresem i możliwość adaptacji do bardzo szybko zmieniającego się otoczenia, świata.Jest wiele rodzajów terapii (np. systemowa, behawioralno-poznawcza, humanistycznai inne), ale nie ma lepszej czy gorszej, bo każda ma na celu pomoc drugiemu człowiekowi, choć każda używa innych metod i technik pracy.Czasami jednak człowiek doskonale sobie radzi z życiem i chciałby podnieść swoje kompetencje w różnych sferach swojego życia. Psychoterapia jest również od tego, by pomagać ludziom w rozwoju osobistym czy też doskonalić różnego rodzaju umiejętności społeczne jak asertywność, komunikacja np. z nastoletnim dzieckiem, podejmowanie decyzji, radzenie sobie ze stresem, nieśmiałością, bycie w dobrych relacjach z ludźmi i ze sobą.
2017 © linkuj.pl - katalog stron