DANE FIRMY:

Formedis doradztwo w zakresie ochrony zdrowia

Przejdź do strony: formedis.pl

Formedis to nie tylko kompletne ale przede wszystkim kompetentne usługi z zarządzania publicznymi oddziałami służby ochrony zdrowia. Doradztwo ochrony zdrowia stawiane jest jako priorytetowe w zarządzaniu sektorem medycznym w Polsce przez firmę Formedis. W ofercie jest wiele nowatorskich rozwiązań i patentów. Organizowane są spotkania z właścicielami, udziałowcami, czyli osobami bezpośrednio zainteresowanymi aby porządkować procesy zarządcze i biznesowe. Dopiero szczegółowa analiza jednostki medycznej i dokładne zagłębienie się w niuanse działaności pozwoli pozyskać obraz stanu przedsiębiorstwa, który w kolejnym etapie będzie poddany restrukturyzacji. Na rynku medycznym poszukiwane są osoby i instytucje poszukujące wsparcia finansowego i oczekujące wprowadzania w życie planów naprawczych. Żeby to nastapiło, doprezycowana jest strategia rozwoju i ustalany odpowiedni biznesplan. Nadrzędnym celem działalności spółki Formedis jest polepszenie funkcjonowania i wizerunku szpitali, klinik i innych placówek medycznych.
2017 © linkuj.pl - katalog stron