DANE FIRMY:

Logopeda dzieci dwujęzycznych

Przejdź do strony: centrumgloska.pl

Logopeda dzieci dwujęzycznych obejmuje fachową terapią logopedyczną dzieci rozmawiające na co dzień w dwóch różnych językach lub też te dzieci, które wychowują się w otoczeniu dwóch lub więcej języków. Istnieją dwa typowe modele dzieci dwujęzycznych. Pierwszy z nich dotyczy polskich rodzin, które mówią w domu tylko po polsku, natomiast mieszkają za granicą Polski. Drugi model dotyczy rodzin mieszanych, tzn. kiedy ojciec i matka mają dwa różne języki ojczyste, a porozumiewają się między sobą w języku trzecim. Zazwyczaj jest to język angielski. Wtedy dziecko powinno opanować równolegle dwa języki, aby swobodnie porozumiewać się z dwojgiem swoich rodziców. Dzieci dwujęzyczne z uwagi na mnogość języków, które słyszą i muszą używać, często mogą mieć problemy z właściwym doborem struktur gramatycznych albo ze zrozumieniem języka jako całości. Częstym problemem, który dotyka dzieci dwujęzyczne, jest dysleksja albo inne zaburzenia powiązane z dysleksją. Logopeda dzieci dwujęzycznych pomaga im zrozumieć język, aby komunikacja z rodziną, z ich rówieśnikami w szkole albo w przedszkolu przebiegała sprawnie i aby te dzieci mogły się swobodnie porozumiewać. Logopeda dzieci dwujęzycznych chętnie poprowadzi terapię również dla dzieci cierpiących na autyzm lub zespół Aspergera. Dwujęzyczność połączona z dolegliwościami układu nerwowego, np. z autyzmem, jest bardzo trudna do opanowania, dlatego terapia takich dzieci jest u logopedy bardzo wskazana. Logopeda dzieci dwujęzycznych pomoże również w przypadku, kiedy dzieci wcale nic nie mówią albo kiedy występuje u nich opóźniony rozwój mowy. Niezależnie na co cierpią mali pacjenci, logopeda dzieci dwujęzycznych dołoży w terapii wszelkich starań, aby ich komunikacja z rodziną i z ludźmi przebywającymi obok, przebiegała sprawnie i aby takie dzieci mogły dobrze mówić i żyć i funkcjonować w społeczeństwie.
2017 © linkuj.pl - katalog stron